SVATOVÁCLÁVSKÝ POCHOD VELTRUBY - 24.9.2021

Obec Veltruby, která leží několik kilometrů od Kolína, pořádala "Svatováclavský pochod", akci pro dětí. Připravila pro ně, veldle vlastního pochodu, i řadu akcí. A aby to vše mělo zvukovou kulisu, tak pozvala i Zpívánky.

Byla to asi největší akce, na které Zpívánky vystupovali, protože se v průběhu večera objevilo na dvoře místní cukrárny jistě více než 300 lidí.

Byl to uzavřený prostor, kde byly různé dětské atrakce, a také připravený velký stanový přístřešek pro muziku. Před stanem několik jednoduchých stlů a lavic.

Pro děti, které přicházely většinou v různým maskách, byl připravený celovečerní program, který měl vrchol v pochodu "kouzelným lesem", který měl start i cíl u cukrárny. Potom byl slavnostně zapálen oheň, kde si mohly opéci klobásky či buřty, a poté se vydovádět.

Pro Zpívánky to byla výzva, protože diváci byli nejen velmi početní, ale také v širokém věkovém spektru. Od již zmiňované děti, před jejich rodiče, ale také tam byli starší lidé. Úkol byl o to složitější, že Zpívánky hráli v menším obsazení, když se řada muzikantů omluvila. Nástrojově to nebyl tak problém, protože většina z nich hrála přes zesilovače, ale pěvecky to bylo náročné. Však také většina zpívajících hudebníků měla na konci trochu problémy s hlasivkami.

Zpívánkám se dostalo vlídného přijetí. Postupem času děti odcházeli "do hajan", ale rodiče i ostatní dospělí zůstávali. Stále větší pozornost věnovali našemu muzicírování. Řada z nich si s námi zazpívali znánmější písničky a i na tanečky došlo.

Proti očekávání bylo počasí relativně příjemné. Vítr utichl a i teplota byla přijatelná. I to zřejmě přispělo k tomu, že se nikomu nechtělo domů. Akce, alespoň pro nás, skončila hluboce po půlnoci. Odjížděli jsme s dobrým pocitem i s příslibem dalších pozvání.

Zpět na stránku Realizované akce.