ARCHIV ZPÍVÁNEK

začátky

Stránka je zatím prázdná. Postupem času dojde ke krátkému vzpomentí na léta předcházející roku 2014. Potom budou přesouvány dokumenty do příslušného roku. V praxi to znamená, že po skončení roku 2014 budou akce roku 2014 přesunuty do Archivu - do roku 2014, a tak postupně dál. Pokud se toho dožijeme a bude mít kdo prezentaci udržovat.

Před rokem 2014

Autor předpokládá, že pamětníci časem své vzpomínky "zhmotní" do textové i obrázkové podoby. První pokusy již byly, ale zatím bez konkrétních výstupů. Tak, snad až příště .. Ten obrázek vpravo je z první a další snad budou následovat.

Těch obrázků je k disposici už i víc, ale chybí především text.

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Chybou administrátora došlo k tomu, že několik prvních vystoupení v tomto roce nebylo zachováno a jsou nenávratě ztraceny. Snad to nebude na závadu. "Chybička se vloudila" změnou v systému zobrazování jednotlivých akci, když původně byly již od začátku vkládány na tuto stránku, ale od letošního roku jsou uváděny na titulní straně a teprve potom přesouvány.

Rok 2022

 

Pomocné menu : Úvodní strana / Zpívánky / Zpěvník / Hráči / Akce / Videa / Kontakty /